Asociace výrobců minerální izolace, z.s.


Navigace

Naše publikace

  • kniha: Akustick8 příčka mezi byty
  • kniha: Dřevostavby s minerální izolací
  • kniha: AVMI - správný krok k úsporám je zateplení
Nejlepší energie je ta,
kterou ušetříme.

Minerální izolace / Protipožární ochrana


Funkce požárních bariér v kontaktních zateplovacích systémech (ETICS) při různých výkonech normového požáru 9. 1. 2013 Požadavky požární bezpečnosti staveb na kontaktní zateplovací systémy (ETICS) jsou ve světě popisovány mnoha normami a liší se od jednotlivého národního předpisu k druhému. Evropské asociace výrobců minerálních izolací (EURIMA) nechala vyzkoušet ETICS s různými obměnami dle anglické normy BS 8414-1, konceptu německé normy DIN 4102-20  a mezinárodních, potažmo českých norem (ČSN) EN 13823:2010 a (ČSN) EN ISO 11925-2:2010. Článek srovnává vybrané jednotlivé národní zkušební předpisy a vyhodnocuje výsledky zkoušek. AVMI přistoupila k projektu v průběhu jeho řešení a nechala odzkoušet vybrané varianty podle normy (ČSN) ISO 13785-1.Více...

Minerální vlna jako ochrana před požárem 28. 2. 2011 Požár představuje riziko, kterému je třeba se vyvarovat a bránit. Nejrizikovějšími jsou přitom rodinné a bytové domy. V prvé řadě je nutné se zamyslet nad tím, jak vlastně oheň v domě vzniká. Pro vznik požáru jsou potřebné tři základní podmínky: hořlavý materiál, vzduch a zdroj vznícení.
Pokud jde o vzduch a zdroj vznícení, tak i přes veškerá preventivní opatření nelze zcela zabránit jak průniku vzduchu do konstrukce domu, tak zamezit vznícení zdroje. Proto je třeba se zaměřit na prevenci a již při výstavbě používat nehořlavé...
Více...