Asociace výrobců minerální izolace, z.s.


Navigace

Naše publikace

  • kniha: Akustick8 příčka mezi byty
  • kniha: Dřevostavby s minerální izolací
  • kniha: AVMI - správný krok k úsporám je zateplení
Nejlepší energie je ta,
kterou ušetříme.

Naše činnost / Případové studie


Studie Potenciálu úspor v budovách v ČR 13. 3. 2013 Studie představuje dva hlavní scénáře vývoje úspor energie na vytápění v rezidenčním sektoru a informativně také vývoj úspor energie na vytápění v sektoru školství. Celková spotřeba energie v budovách v ČR činí 30 % celkové konečné spotřeby energie ČR, což v absolutní hodnotě představuje 360 PJ ročně (100 mld. kWh). Z toho spotřeba energie v domech pro bydlení činí 227 PJ a z toho energie na vytápění 137 PJ (k roku 2011).
V případě zachování podpůrných programů, zejména aktuálně schváleného programu Nová Zelená...
Více...

Analýza "Srovnání makroekonomických dopadů národních programů pro zvyšování energetických standardů budov s jinými, státem financovanými alternativami" 19. 6. 2012 V květnu 2012 zpracovali analýzu Ing. Miroslav Zámečník a Ing. Tomáš Lhoták, PhD. Jejím zadavatelem je iniciativa Šance pro budovy a AVMI ji finančně podpořila.

Analýza se zaměřuje na srovnání různých typů opatření investiční povahy, která mohou být finančně podporována ze strany státu, a jejich dopadů na vývoj makroekonomických veličin v období 2013 – 2020. Soustřeďuje se rovněž na makroekonomické efekty v oblasti energetických úspor v obytném a veřejném sektoru (modelové příklady pro veřejné budovy, bytové a rodinné...
Více...

Jak Zelená úsporám ovlivnila ceny izolačních materiálů 30. 1. 2012 V souvislosti s programem Zelená úsporám se vyskytují spekulace, že výrobci tepelně izolačních materiálů reagovali na zavedení dotační podpory zvýšením cen, takže v konečném důsledku investoři zaplatili stejně, jako kdyby dotace vůbec nebyly.
Více...

Evropské budovy pod drobnohledem 31. 10. 2011 Buildings Performance Institute Europe (BPIE) vydal studii zabývající se stávajícím stavebním fondem zemí EU, Švýcarska a Norska. Studie se zaměřuje na charakteristiku budov, právní předpisy a energetický mix tří hlavních oblastí Evropy.  Na základě těchto informací modeluje různé scénáře pro systematickou obnovu evropského stavebního fondu do roku 2050 a potenciál úspor.
Více...

Jak zateplovat účinně i ekonomicky 1. 3. 2011
AVMI si v roce 2010 zadala zpracování studie "Jak zateplovat účinně i ekonomicky" u konzultační společnosti Porsenna. Cíli studie bylo zasadit spotřebu a úspory energie v budovách do širšího kontextu, pokusit se podrobněji analyzovat koncept „nákladového optima“ (zavedeného EPBD II) a provést případovou studii jednoho paneláku a tří variant jeho zateplení.
Výsledky studie dokázaly, že významný vliv na úspory energie má míra zateplení. Toto tvrzení je platné pro všechny typy budov, ať už se liší  způsobem provedení čí...
Více...