Asociace výrobců minerální izolace, z.s.


Navigace

Naše publikace

  • kniha: Akustick8 příčka mezi byty
  • kniha: Dřevostavby s minerální izolací
  • kniha: AVMI - správný krok k úsporám je zateplení
Nejlepší energie je ta,
kterou ušetříme.

Naše činnost / Poziční dokumenty


VÝŠKOVÉ BUDOVY JSOU V ČESKU PROTI POŽÁRU ZABEZPEČENY DOBŘE 29. 6. 2017
• Novelizovaná pravidla pro požární bezpečnost staveb účinněji zamezují šíření ohně po venkovním zateplení budov.
• Hořlavé materiály lze podle norem využít do určité výšky jen při splnění určitých podmínek. Slabinou je správná aplikace hořlavých materiálů při realizaci zateplení. Při využití nehořlavých materiálů je riziko plynoucí z chybné realiace mnohem menší.
• Testování stavebních výrobků často neodpovídá podmínkám skutečného požáru a je třeba jej přiblížit realitě.

Více...

ŽIVOTNOST A STÁRNUTÍ MINERÁLNÍ IZOLACE 10. 5. 2017 Evropské sdružení výrobců minerální izolace EURIMA dokončilo celoevropský projekt zabývající se stárnutím minerální izolace zabudované před více než dvaceti lety v různých budovách a aplikacích.
Více...

Pozice AVMI k revizi normy ČSN 730810 12. 6. 2015 AVMI vítá probíhající revizi normy ČSN 730810 a zejména vítá otevření diskuse nad požadavky na požární bezpečnost vnějšího kontaktního zateplení budov. Ve stanovisku uvádíme přínosy a výhody revidovaného návrhu, včetně zdůvodnění nového návrhu AVMI.
Více...

Ukončení prošetření podnětu České obchodní inspekce ve věci přezkoumání praktik dovozců a výrobců sendvičových panelů 31. 3. 2015 AVMI zveřejňuje výsledek prošetření podnětu České obchodní inspekce ve věci přezkoumání praktik dovozců a výrobců sendvičových panelů.
Více...

Dohoda o smirném řešení věci se spol. LIKO-S, a.s. 5. 3. 2015 Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) zveřejňuje dohodu o smírném řešení věci se společností LIKO-s, a.s ve věci zdržení se nekalosoutěžního jednání.

...
Více...

Žádost o podporu návrhu Směrnice o energetické účinnosti 11. 4. 2012 Asociace vvýrobců minerální izolace spolu s dalšími 5 organizacemi, které dohromady sdružují více než 200 podniků působících v oblasti energetických úspor v České republice, se obrátily na premiéra Petra Nečase, aby jej požádalo o podporu Směrnici o energetické účinnosti. Její další osud totiž závisí na výsledku rozhovorů, které v těchto dnech odstartovaly mezi unijními institucemi a členskými státy.
Více...

Žádost o doplnění komise pro tvorbu Státní energetické koncepce 5. 3. 2012 Celkem 12 neziskových sdružení a podnikatelských svazů zaslalo ministrovi průmyslu a obchodu Martinu Kubovi dopis se žádostí o doplnění komise o dva experty na úspory a obnovitelné zdroje energie.
Více...

Pozice AVMI k Plánu energetické efektivity 2011 5. 4. 2011 Obsah pozičního dokumentu:

• Veřejný sektor jako příklad
• Cesta k nízkoenergetickým budovám
• Efektivita v průmyslu
• Finanční podpora
• Úspory u konečných spotřebitelů
• Návaznost prací na Národním plánu energetické efektivity


Více...

Proč se vyplatí stanovit progresivní normy na energetickou náročnost budov s výhledem do budoucna? 28. 2. 2011 Vzhledem k probíhající novelizaci vyhlášky 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov a vzhledem k novele direktivy o energetické náročnosti budov 2002/91/EC („EPBD recast“), která vejde v platnost v průběhu roku 2010 a přinese nové požadavky, považuje Asociace výrobců minerální izolace za potřebné vyjádřit následující stanoviska:
Více...

Stanovisko AVMI k revizi normy ČSN 73 0540-2 28. 2. 2011 Vzhledem k probíhající novelizaci normy ČSN 73 0540-2 v kontextu recastu direktivy o energetické náročnosti budov 2002/91/EC („EPBD recast“), která vešla v platnost v létě 2010, považuje Asociace výrobců minerální izolace za potřebné vyjádřit následující stanoviska:
Více...