Asociace výrobců minerální izolace, z.s.


Navigace

Naše publikace

  • kniha: Akustick8 příčka mezi byty
  • kniha: Dřevostavby s minerální izolací
  • kniha: AVMI - správný krok k úsporám je zateplení
Nejlepší energie je ta,
kterou ušetříme.

O asociaciCo je AVMI?

Asociace existuje již od roku 2001, kdy vznikla tehdy pod názvem Sdružení minerální izolační materiály (SMIM). Toto sdružení ukončilo činnost v roce 2009, aby bylo následně obnoveno jako Asociace výrobců minerální izolace.

AVMI sdružuje nejvýznamnější výrobce minerální izolace v ČR a její Členové reprezentují přes 90% trhu s minerální izolací.

Partnerskou organizací AVMI na úrovni EU je Evropská asociace Eurima.

Aktivity AVMI směřující k cílům asociace zahrnují:

  • šíření informací o využití minerálních izolací směrem k laické i odborné veřejnosti v médiích i formou účasti na akcích
  • spolupráci s veřejnou sférou na tvorbě legislativního prostředí a norem
  • spolupráci s dalšími organizacemi s podobnými cíli na národní i mezinárodní úrovni

Spotřeba energie v budovách a její snížení pomocí zateplení

Je všeobecně známým faktem, že za 40% spotřeby energie v Evropě jsou zodpovědné budovy a jsou tak největšími spotřebiči energie. Přitom je tomu tak ve většině případů zcela zbytečně, protože již dnes existují známá a vyzkoušená opatření, které tuto náročnost mohou snížit.

V ČR je toto téma o to palčivější, protože naše ekonomika je na spotřebě energie ještě závislejší - spotřeba energie na jednotku HDP je u nás o polovinu vyšší, než průměr EU27. Navíc většina této energie dosud pochází z neobnovitelných fosilních paliv, což vytváří problémy, kterým budeme muset dříve či později čelit.

Spotřeba energie v budovách v Evropě                                                 Energetická náročnost na HDP

Klíč k řešení těchto problému přitom držíme v rukou sami: je jím zejména efektivní nakládání s energií, které se stává čím dál důležitější společenskou prioritou nejen v EU, ale na celém světě.

Hovoříme-li o úsporách energií v budovách, pak základní a neodmyslitelou součástí je nepochybně zateplení budov tepelnou izolací, které patří mezi vůbec nejefektivnější opatření, jaká na budově lze provést. Minerální izolace pak patří mezi špičkové materiály, kterými takové zateplení lze provést a které nabízejí řadu unikátních vlastností, jako je nejvyšší požární odolnost, průvzdušnost a schopnost akustické ochrany.

Minerální izolace zároveň patří mezi materiály přispívající k udržitelnosti budov. Tím vším přispívají k zhodnocení celé budovy. Minerální izolace navíc mají na rozdíl od mnoha jiných materiálů uplatnění i mimo sektor budov, například v průmyslu, kde se používají například na izolaci nejrůznějších rozvodů, či do různých protipožárních a protihlukových aplikací - například při výrobě automobilů.

Více důvodů PROČ IZOLOVAT a příklady APLIKACE naleznete na našich webových stránkách.

V tomto kontextu vznikla i Asociace výrobců minerální izolace, která se staví za úspory energie v budovách a za využití minerálních izolací, jako jednoho z nejlepších opatření směřujícího k tomuto cíli.