Asociace výrobců minerální izolace, z.s.


Navigace

Naše publikace

  • kniha: Akustick8 příčka mezi byty
  • kniha: Dřevostavby s minerální izolací
  • kniha: AVMI - správný krok k úsporám je zateplení
Nejlepší energie je ta,
kterou ušetříme.

Zateplování / Legislativa


Požární bezpečnost sendvičových panelů v kontextu změn technických norem 24. 2. 2014 Požární bezpečnost konstrukcí ze sendvičových panelů tvořených kovovým pláštěm a tepelně izolačním jádrem se dostává do popředí s tím, jak roste jejich obliba při výstavbě halových objektů a s tím jak se zvyšuje četnost jejich požárů. Jen za rok 2013 přibylo v České republice přes 300 000 m2 logistických a průmyslových nemovitostí, na jejichž opláštění jsou tyto panely s oblibou využívány. Katastrofální následky měl např. požár drůbežárny v Číně v červnu 2013, kde zahynulo 120 osob. V Česku zničil požár na konci roku 2013 halu na výrobu plastů na Prostějovsku, škody se zde vyšplhaly za 80 mil.
Evropské normy a české normy přistupují k hodnocení požární bezpečnosti sendvičových panelů různě, různě se na tuto problematiku dívají i výrobci panelů a požární zkušebny. Článek se dále zabývá současným stavem posuzování požární bezpečnosti v ČR, který je díky mnoha legislativním změnám nepřehledný, a návrhem řešení.
Více...

Změna požární normy ČSN 73 0810/Z3 napravuje nesystémovost klasifikace, ruší tzv. ekvivalent DP1 3. 6. 2013 Hodnocení požární bezpečnosti stavebních materiálů a konstrukcí je v České republice postaveno na třech základních pilířích. Hořlavost materiálů, výrobků a části konstrukcí charakterizuje především třída reakce na oheň, konstrukce se hodnotí z hlediska požární odolnosti a třetím způsobem hodnocení je druh konstrukční části, který zohledňuje příspěvek konstrukce ke zvyšování intenzity požáru po deklarovanou dobu požární odolnosti. Požární odolnost i třída reakce na oheň jsou klasifikace jednotné napříč státy Evropské unie, národním specifikem (obdobně jako na Slovensku) je určení druhu konstrukční části DP1, DP2, DP3. Změna ČSN 73 0810/Z1, která nabyla platnosti 1. 6. 2012, zavedla nový termín, tzv. ekvivalent DP1. Ten představoval výjimku v zatřídění do nehořlavých konstrukčních částí pro některé výrobky – sendvičové panely tvořené plechy a hořlavým tepelněizolačním jádrem. Změna normy přitom nezohlednila skutečnost, že existuje mnoho jiných stavebních konstrukcí, které se svými vlastnostmi blíží nehořlavým konstrukcím a na které nebyla tato výjimka vztažena. Tato výjimka nyní přestává platit 30. 6. 2013 zavedením změny normy ČSN 73 0810/Z3.
Více...

Senátem prošla novela zákona o hospodaření energií 20. 7. 2012 Senátem prošla novela zákona o hospodaření energií, která má zajistit snížení energie na vytápění budov a pomoci českým domácnostem ušetřit tisíce korun ročně.
Více...

Revize ČSN 730540-2 "Tepelná ochrana budov - Požadavky" 11. 11. 2011 V listopadu 2011 nabylo účinnosti nové znění ČSN 73 0540-2 „Tepelná ochrana budov - Požadavky“.
Více...

Evropská směrnice o energetické náročnosti budov 1. 3. 2011 Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD, Energy Performance of Buildings Directive) je základním dokumentem, který definuje ambice Evropské unie v oblasti energetické náročnosti budov. Novela směrnice proběhla v roce 2010 a nyní běží členským státům dvouleté transpoziční období.
Více...